Bezdrátová technologie IQRF ve výuce středních škol

Bezdrátová technologie IQRF je využívána také na univerzitách a středních školách, ať již k tvorbě zajímavých projektů či pro výuku praktických dovedností studentů technických oborů. Jedním z příkladů je Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola, Jičín. Zeptali jsme se jednoho z pedagogů na jeho zkušenosti z výuky a na schopnosti studentů pracovat s bezdrátovou technologií IQRF.

Jaké jsou Vaše zkušenosti s bezdrátovou technologií IQRF? Jak dlouho ji ve Vaší škole využíváte?

Unikátní IQRF technologie máme možnost používat od r. 2011. Ve snaze obohatit příliš teoretickou výuku o praktické zkušenosti jsme požádali firmu Microrisc o spolupráci a odpovědí nám byla nadstandardní vstřícnost a poskytnutí materiálu i školení zdarma.

Jaké bezdrátové moduly, nástroje, vývojové sady využíváte? Na jaké projekty, k jakému využití jsou podle Vás nejvhodnější?

Používáme šest výukových sad, které obsahují: 2 x DK EVAL 04, 1 x CK USB 04, 3 x TR52B, DDCIO 01, DDC SE 01, DDC RE 01, microUSB kabel a síťový adaptér. V učebně používáme předposlední verzi IDE, kterou budeme v příštím pololetí aktualizovat na nejnovější verzi.  V hodinách studenti pracují ve dvojicích se šesti sadami, kdy každá dvojice nastaví jiný kanál, aby nedocházelo ke vzájemnému rušení.

V rámci výuky v předmětech Elektronické počítače (3. ročník, II. pololetí) a Mikroprocesorová technika (3. ročník) využívám možnosti po dobu 5 - 7 týdnů seznámit studenty se zcela ojedinělou platformou, kterou vyvinula jičínská firma. Procvičíme základní úlohy, které Microrisc nabízí, počínajíc zkoušením dosahu vysílače v příkladu E09-LINK až po vytvoření MESH sítě.

Jak se Vám práce s technologií osvědčila? Jak ji hodnotíte jako pedagog? Jak ji hodnotíte jako technik, odborník?

Myslím si, že způsob, jakým firma Microrisc spolupracuje s veřejností je velmi zdařilý. Otevřením svých produktů a množstvím příkladů i výukových či vývojových sad získává mnoho příznivců i tolik potřebných nápadů pro nové použití této platformy.

Po pedagogické stránce je všechno připraveno velmi dobře, takže mně stačí doplnit výukové příklady o několik vysvětlujících poznámek (např. vysvětlím „bondování“ nebo „kanály“) a mám výukový materiál připravený pro výuku.

IQRF platformu vzniklou ve spolupráci Microriscu a VUT Brno před několika lety osobně považuji za unikátní a spolupráci s firmou Microrisc za zásadní pro studijní obory na naší průmyslové škole.

Jak se studentům pracuje s vývojovými nástroji a technickou dokumentací?

Studentům z počátku připadá nová látka složitá, ale postupně příklad za příkladem opadá strach a ostych z nové technologie a rychle se naučí s moduly. Pomocí jednoduchých zásahů do zdrojového kódu upravují funkčnost předložených příkladů, které nemusí vymýšlet od základu sami, a vytváří si tak své funkce.

Co plánujete s technologií ve výuce do budoucna?

Plánuji postavit své vlastní pohybové čidlo, které by využilo modul TR54 pro komunikaci v rámci MESH sítě a dále klíčenku, která by na 2x16 LCD indikovala základní údaje ze školní meteorologické stanice.

Mgr. Ing. Zdeněk Pokorný, 1982 ČVUT FEL Praha, obor ASŘ, 31 let praxe z toho 11 let ve stř.odb.školství (Elektronické počítače, Automatizační technika, Mikroprocesorová technika, Databázové systémy, Programové vybavení, Informatika)

Author: Adéla Slezáková in category IQRF novinky,

This website uses only technical cookies.