MICRORISC, Protronix a IQRF Alliance partnery projektu O2 - Životní prostředí - Zdravá škola

Smíchovská střední průmyslová škola (SSPŠ) byla díky své struktuře a umístění zvolena jako ideální pro testování v náročných podmínkách městské zástavby a hustého silničního provozu. „V deseti třídách byly instalovány senzory, které trvale měřily úrovně znečištění vnitřního ovzduší prostřednictvím hodnot koncentrace oxidu uhličitého (CO2) ve vzduchu, hodnoty relativní vlhkosti vzduchu a teploty a tyto údaje přenášely 24 hodin denně do interního systému O2," popisuje Petr Hájek, odborník z O2. Současně byly ve škole umístěny dva senzory pro měření úrovně znečištění vnějšího ovzduší prostřednictvím prachových částic a na několika místech před okny školy byla měřena také hladina hluku.

https://www.o2.cz/spolecnost/tiskove-centrum/542780-Studenti_prazske_prumyslovky_se_zapojili_do_mereni_kvality_ovzdusi.html

http://www.denik.cz/z_domova/deti-jsou-ve-skole-otravene-staci-pry-vyvetrat-20170615.html

 

Author: Ivona Spurná in category IQRF novinky,

This website uses only technical cookies.