Nejlepší student 2023 - výsledky

Dne 21. června 2023 se konalo finále již 11. kola celostátní soutěže Nejlepší student. Soutěž pořádá firma MICRORISC s cílem ocenit nadané a výjimečné studenty středních škol. 

Do finále se probojovali následující studenti:
  • Martin Švejk, Gymnázium Mladá Boleslav
  • Bohdan Habor, Gymnázium Teplice
  • Ondřej Szkandera, PORG Ostrava – gymnázium
  • Jindřich Mlejnek, VOŠ a SPŠ, Jičín
 
První tři studenti – Martin Švejk, Bohdan Habor a Ondřej Szkandera – obdrželi titul Nejlepší student 2023, čtvrtý student – Jindřich Mlejnek – obdržel titul Nejlepší student 2023 – kategorie technik.
 
Během finále studenti odprezentovali sebe, své zájmy a aktivity, představili události, které je formovaly a vizi, kam směřují do budoucna. Všichni byli velmi inspirativní a obdivuhodní.
Nejvíce porotu přesvědčila prezentace studenta Martina Švejka z Gymnázia Mladá Boleslav, ten získal pro svou školu titul Nejlepší škola 2023 a finanční odměnu 10 tis. Kč.
 
Nejlepší student 2023
 
Martin Švejk
„Vždy jsem si představoval, že náš život je jedna dlouhá cesta, cesta plná dálnic, překážek, slepých uliček a tunelů. Zatímco se po ní pohybujeme, zanecháváme stopy za každou zdolanou překážkou, a čím větší překážka je, tím hlubší zůstává vyrytý otisk. Nakonec někteří z nás skončí v muzeu, zatímco jiní se ocitnou na vrakovišti a jediný rozdíl mezi nimi bude ta životní cesta, která předurčuje životy velkých studentů trvat věčně.“
Vyjádření Martinovy učitelky paní Krichebauerové: „Martin je všestranně nadaný, účastnil se úspěšně krajských kol olympiád z matematiky, zeměpisu, fyziky i chemie v průběhu studia. Byl členem dějepisného týmu na celorepublikové Historiádě. Reprezentuje LTC Mladá Boleslav v tenise, hraje na kytaru, hraje také šachy – mistrovství ČR školních týmů v šachu 2x 7. místo v celostátní soutěži, 4x mistr Středočeského kraje, hráč základní sestavy 2. ligy. Pravidelně píše články do časopisu Školník, má svůj sloupek statistiky, je také aktivním členem redakce – dělá rozhovory se slavnými absolventy (náměstci primátora, pracovník patentového úřadu v Haagu), v roce 2022 získal časopis cenu Školních redakcí. Svými mimoškolními aktivitami nepřímo reprezentuje i školu. Je velice aktivní a pracovitý, ale zároveň skromný a nenápadný, kamarádský, mezi studenty i učiteli je uznávanou autoritou, umí ostatní namotivovat k činnosti.“
 
Bohdan Habor
„Dobrým žákem je ten, kdo využívá své schopnosti ku prospěchu druhých. Snaží se ostatním pomáhat a zdokonalovat se. Dobrý student dokáže zlepšovat společnost a lidi okolo sebe.“
Vyjádření Bohdanovy učitelky paní Ševčíkové: „Je velmi úspěšný účastník oborových soutěží (Eurorebus, Chemiklání, Dějepisná olympiáda, Geologická olympiáda, Lingvistická olympiáda, Matematická olympiáda, Zeměpisná olympiáda, Astronomická olympiáda, Fyzikální olympiáda... zkráceno) a má široké spektrum zájmů. Vyváří zahradní design, fotografuje, pomáhá spolužákům...“
 
Ondřej Szkandera
„Chci zůstat v pohybu, stále se učit, denně měnit svou definici a neustrnout v jednom bodě...“
Vyjádření Ondrovy učitelky paní Kovalové: „Ondřej je zosobněním člověka, který využívá svůj potenciál naplno ve škole i mimo ni.  Jako jeden z nejlepších studentů naší školy se účastní mnoha soutěží (v posledních letech to byly například soutěž matematická, Europa Secura, debatní turnaje, Poetry Slam či Immerse Education Essay competition), a to se nemalými úspěchy.  V roce 2021 svými výsledky zaujal porotu Bakala Foundation natolik, že ve svých 16 letech získal stipendium Assist a strávil tak rok studiem na Christ School ve Spojených státech amerických.  Loni se umístil v první padesátce soutěže Středoškolák roku.  Ondřej se zajímá o společenské dění a politiku, aktivně reprezentuje naši školu v České středoškolské unii i OBESSU, kde usiluje o prosazení změn zejména v oblasti školství a volebního práva.  Svůj čas a energii vkládá také do školního časopisu PORGBOY, kde zastává roli hlavního redaktora a pro který pravidelně píše.  Je nadšený fotograf a šachista a miluje běh na dlouhou trať, ve kterém reprezentuje Českou republiku (naposledy na Mistrovství ČR v Žilině).“
 
Jindřich Mlejnek
„Na konci každého dne bych si chtěl říct – dnes jsem udělal něco užitečného.“
Vyjádření Jindrovy učitelky paní Kobrlové: „Jindra se nad rámec svých běžných středoškolských povinností zabývá i rozličnými nadstavbovými aktivitami – jen v tomto školním roce reprezentoval naši školu v několika soutěžích – Merkur perFEKT Challenge, kde se svým týmem obsadili bronzové místo, v celorepublikové soutěži Enersol, která přinesla Jindrovi a jeho spolužákovi stříbrné místo a zároveň se v dubnu zúčastnili mezinárodního kola této soutěže. Mimo to se věnuje SOČ – středoškolské odborné činnosti, která je poměrně časově náročná, ale Jindra ji bere jako výborný start pro svá budoucí vysokoškolská studia. Ve volných chvílích se také intenzivně věnoval doučování spolužáka, ... kterému pomohl dovysvětlit veškerou látku od matematiky, mechatroniky a dalších odborných předmětů. Víkendy pak tráví jako vedoucí skautského oddílu. Jako velmi nestandardní zálibu žáka odborné střední školy vidím také v jeho lásce k literatuře. Jindrovi nejsou cizí ani rozsáhlé romány Viktora Huga, Honoré de Balzaca a mnohých dalších.“
 
Všem studentům srdečně blahopřejeme a do dalších let přejeme hodně úspěchů a osobní spokojenosti.
Tým MICRORISC

 

Author: Ivona Spurná in category MICRORISC,

This website uses only technical cookies.