Read about us

Výuka moderních technologií přímo u Vás ve škole

MICRORISC

Program IQRF Smart School byl zahájen v září 2015. Každá škola v programu IQRF Smart School získá výukové materiály, podporu formou školení a konzultací pro učitele, možnost exkurzí a motivačních školení pro studenty, přístup k levnějšímu sponzorovanému vybavení pro účely výuky a další. Školy mohou navíc své studenty certifikovat ze znalostí technologie IQRF, a tím rozšířit svou nabídku pro studenty.  Read more

Pf 2016

MICRORISC

Příjemné prožití vánočních svátků a úspěšný nový rok Vám přeje celý náš tým. Read more

Kvalita ovzduší ovlivňuje výkon a zdraví žáků ve školách!

MICRORISC

Máte problémy s únavou během vyučování? Nemůžete se soustředit? Příčinou může být špatná kvalita vzduchu ve třídě. Během vyučování se vlivem dýchání zvyšuje koncentrace oxidu uhličitého CO2 ve vzduchu. To, co nově příchozí pozná hned jako těžký a vydýchaný vzduch, vy jako žáci sedící ve třídě již nevnímáte. Po čase se kvalita ovzduší zhorší natolik, že přítomné osoby mohou mít skutečně velké zdravotní problémy. Jen pro ukázku uveďme hodnoty CO2 v ovzduší a dopad dané koncentrace. Read more

This website uses only technical cookies.