Pozvánka na mimořádnou valnou hromadu společnosti 02.05.2017

Pozvánka na řádnou valnou hromadu  společnosti:

 

MICRORISC s.r.o.,  se sídlem Průmyslová 1275, Jičín,  IČO:  25921681

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíle C, vložce 14692

 

Vážení společníci,

tímto si Vám dovoluji oznámit, že v souladu se zákonem o obchodních korporacích a společenskou smlouvou společnosti  svolávám  valnou hromadu výše uvedené společnosti.

Zasedání valné hromady se bude konat  dne  2. května 2017 ve  12,30hod. hod. v sídle společnosti.

Předmětem zasedání valné hromady bude projednání těchto programových bodů:

  • zahájení valné hromady
  • volba předsedy valné hromady, zapisovatele valné hromady
  • schválení  účetní  závěrky za rok 2016
  • rozhodnutí o vyplacení nerozděleného zisku na základní podíly a speciální podíly dle kmenových listů
  • závěr

Za společnost srdečně zve:  Ing. Vladimír Šulc, Ph.D., jednatel

V Jičíně dne  26.04.2017

Tento web používá pouze technické cookies.